Subsidie en voordelen

Belangrijk om te weten!

De subsidiemogelijkheden voor zowel particulieren als voor bedrijven zijn constant onderhevig aan veranderingen. Bent u van plan om een energiebesparende installatie aan te schaffen? Neem dat contact met ons op om de actuele subsidiemogelijkheden te bespreken. Wij zullen u dan adviseren welke actuele mogelijkheden er voor u beschikbaar zijn en waar u gebruik van kunt maken. Naast subsidiemogelijkheden heeft u ook lokale mogelijkheden, bijvoorbeeld gemeenten die een duurzaamheidslening verlenen tegen een zeer lage rente.

Voor bedrijven zijn er veel fiscale maatregelen beschikbaar, waardoor de investering in duurzame installaties al helemaal interessant wordt.

  • Energie-InvesteringsAftrek (EIA) 
    Via e Energie InvesteringsAftrek (EIA kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in duurzame energie. U kunt tot 41.5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikeiljke afschrijving. Daardoor betaalt u minder vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Het toepassen van de EIA kan u naar verwachting ongeveer 10% belastingvoordeel opbrengen.
  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
    De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de EIA kunnen beiden gebruikt worden bij de aanschaf van uw zonnepanelen. Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor de KIA. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringaftrek hangt af van uw investering.
  • Milieu=investeringsaftrek (MIA) / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
    De Milieu-investeringsaftrek(MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn alleen toepasbaar voor zakelijke investeringen waarbij ook gelijk een asbesthoudend dak wordt vervangen.

Wij rekenen uw voordeel graag voor u uit!